Vytis

valstybės raida, Vytis 1918 – 1939 m.

Valstybės raida – tinklapis apie Lietuvos valstybės raidos dinamika nuo 1990 metų iki esamojo laiko, jame parodome svarbiausius valstybės procesus, rodiklius ir juos palyginame su kitomis šalimis.

Šio tinklalapio turinys ir išsami informacija:

Valstybės raidos rodikliai – demografija, ekonomika, socialinė sistema ir politika, palyginimas su Latvijos, Estijos ir Europos Sąjungos valstybėmis, grafikai, išsamūs statistikos duomenys (skaityti išsamiau…)
Raidos procesų analizė – straipsniai apie valstybės raidai, ekonomikai, verslui, visuomenei ir žmonių gerovei svarbius procesus (skaityti išsamiau…)
Naujausi įrašai – paskutiniai straipsniai (skaityti išsamiau…)
Alternatinfo.eu – tinklapis apie alternatyvų gyvenimo būdą (skaityti išsamiau…)

Valstybės raida

gedimino kalnas

Šiame tinklapyje palyginamos Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Europos Sąjungos valstybės nuo 1990 metų iki esamojo laiko. (paspaudus kiekvieną turinio eilutę, galima pasižiūrėti išsamius duomenis):

Demografija:

 1. Nuolatiniai gyventojai (deklaravę gyvenamąją vietą)
 2. Gyventojų skaičiaus prognozė iki 2100 m.

Ekonomika:

 1. Valstybės skola (viešojo sektoriaus)
 2. Sodros skola
 3. BVP vienam gyventojui 

Socialinė sfera:

 1. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis
 2. Minimalioji mėnesinė alga
 3. Vidutinė senatvės pensija (turint būtinąjį stažą)
 4. Pajamų pasiskirstymo koeficientas (socialinė atskirtis visuomenėje)
 5. Asmenys gyvenantys skurdo rizikoje (arti skurdo ribos)
 6. Skurdo rizikos lygis (gyvenantys žemiau skurdo ribos)
 7. Energetinis skurdas (asmenys negali sau leisti pakankamai šildyti būsto)

Politika:

 1. Korupcijos paplitimo indeksas
 2. Seimų, Vyriausybių sudėtys Ir Prezidentai

Informacija ir statistika pateikta remiantis šaltiniais: Europos komisija, Eurostat, Lietuvos statistikos departamentas, Sodra, Vyriausioji rinkimų komisija, Statistik Estonia, Central Statistical Bureau of Latvia, Wikipedia.

Tinklapio valstybės raida tikslas pateikti visuomenei svarbią, kompetentingą, nešališką, susistemintą informaciją apie valstybės raidą vienoje vietoje remiantis patikimais šaltiniais. Detaliau panagrinėsime valstybės raidą nuo 1990 metų iki esamojo laiko, palyginsime skaičiais, faktais su Latvija, Estija ir Europos Sąjungos valstybėmis. Pabandysime pažvelgti į laikotarpį nuo Baltų genčių iki LDK.
Objektyvus situacijos vertinimas padeda stiprinti pilietišką visuomenę. Gyventojų dalyvavimas valstybės ir savivaldybių valdyme stipriną demokratiją, žmonių gerovę, mažina monopoliją ir korupciją. Tik aktyvūs piliečiai gali kurti smulkų-vidutinį verslą, smulkų-vidutinį ūkį bei stiprinti vidutinį gyventojų sluoksnį ir tuo pačių valstybės pamatus.
Šis puslapis visuomeninis, nekomercinis, nepriklausomas nuo jokių siaurų interesų grupių, verslininkų ir politikų, jį kuria ne abejingi savo valstybėje vykstantiems procesams piliečiai.

Šis projektas atsirado iš noro informuoti visuomenę iš kur atėjome ir kur link einame, kad mūsų valstybė turinti ilgą, įspūdingą istoriją, įvairiuose šaltiniuose minima jau apie 1000 metų (skaityti Wikipedia išsamiau…), neišnyktų per ateinančius kelis šimtmečius.