Valstybės raida

Vytis 1386 - 1569 m. ir 1569 - 1795 m. LDK

1386 – 1569 m. LDK, 1569 – 1795 m. abiejų tautų respublika

Valstybės raida –  tinklapis apie svarbias Lietuvos valstybės raidos aktualijas.

Valstybės raida – tinklapio tikslas pateikti visuomenei svarbią, kompetentingą, nešališką, susistemintą informaciją apie valstybės raidą vienoje vietoje remiantis patikimais šaltiniais. Detaliau panagrinėsime valstybės raidą ir aktualijas nuo 1990 metų iki esamojo laiko, palyginsime skaičiais, faktais su Latvija, Estija ir Europos Sąjungos valstybėmis. Pabandysime pažvelgti į laikotarpį nuo Baltų genčių iki LDK.
Šis projektas atsirado iš noro informuoti visuomenę iš kur atėjome ir kur link einame, kad mūsų valstybė turinti ilgą, įspūdingą istoriją, įvairiuose šaltiniuose minima jau apie 1000 metų (skaityti Wikipedia išsamiau…), neišnyktų per ateinančius kelis šimtmečius.

Labai neramina esamos tendencijos valstybėje:

 • Nuo 1990-jų, per 30 nepriklausomybės metų nuolatinių gyventojų sumažėjo apie 900 tūkstančių (skaityti išsamiau…)

Grafike parodytas nuolatinių Lietuvos gyventojų pokytis nuo 1990 metų iki  esamojo laiko.
(Grafike galima pasižiūrėti kiekvieną šalį atskirai ir sulyginti su bet kuria iš jų išjungiant-įjungiant mygtukus su šalies pavadinimu grafiko apačioje, dar galima pasižiūrėti tikslius duomenis užvedus pelę arba spustelėjus ant linijos taškelio, rodiklio-datos susikirtime)

 • Europos Komisija, eurostat prognozuoja pagal šios dienos tendencijas valstybėje, 2100 metais Lietuvoje gyvens 1.68 milijono nuolatinių gyventojų (skaityti išsamiau…).

Grafike parodyta gyventojų skaičiaus prognozė nuo esamojo laiko iki 2100 metų
(Grafike galima pasižiūrėti kiekvieną šalį atskirai ir sulyginti su bet kuria iš jų išjungiant-įjungiant mygtukus su šalies pavadinimu grafiko apačioje, dar galima pasižiūrėti tikslius duomenis užvedus pelę arba spustelėjus ant linijos taškelio, rodiklio-datos susikirtime)

Šiame tinklapyje palyginamos Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Europos Sąjungos valstybės nuo 1990 metų iki esamojo laiko. (paspaudus kiekviena tūrinio eilutę galima pasižūrėti išsamius duomenis):

Demografija:

 1. Nuolatiniai gyventojai (deklaravę gyvenamąją vietą)
 2. Gyventojų skaičiaus prognozė iki 2100 m.

Ekonomika:

 1. Valstybės skola (viešojo sektoriaus)
 2. Sodros skola

Pragyvenimo lygis:

 1. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis
 2. Minimalioji mėnesinė alga
 3. Vidutinė senatvės pensija (turint būtinąjį stažą)
 4. Pajamų pasiskirstymo koeficientas (socialinė atskirtis visuomenėje)
 5. Asmenys gyvenantys skurdo rizikoje (arti skurdo ribos)
 6. Skurdo rizikos lygis (gyvenantys žemiau skurdo ribos)
 7. Energetinis skurdas (asmenys negali sau leisti pakankamai šildyti būsto)

Politika:

 1. Korupcijos paplitimo indeksas
 2. Seimų, Vyriausybių sudėtys Ir Prezidentai

Informacija ir statistika pateikta remiantis šaltiniais: Europos komisija, Eurostat, Lietuvos statistikos departamentas, Sodra, Vyriausioji rinkimų komisija, Statistik Estonia, Central Statistical Bureau of Latvia, Wikipedia.

Objektyvus situacijos vertinimas padeda stiprinti pilietišką visuomenę. Gyventojų dalyvavimas valstybės ir savivaldybių valdyme stipriną demokratiją, žmonių gerovę, mažina monopoliją ir korupciją. Tik aktyvūs piliečiai gali kurti smulkų-vidutinį verslą, smulkų-vidutinį ūkį bei stiprinti vidutinį gyventojų sluoksnį ir tuo pačių valstybės pamatus.
Šis puslapis visuomeninis, nekomercinis, nepriklausomas nuo jokių siaurų interesų grupių, verslininkų ir politikų, jį kuria neabejingi savo valstybėje vykstantiems procesams piliečiai.
Dalinkimės informacija, junkimės, o ne konkuruokime, bendrai raskime sprendimus, nebukime abejingi, keiskime savo požiūrį, savo aplinką ir pakeisime valstybės ateitį.

Šio tinklalapio turinys ir išsami informacija:

 1. Valstybės raidos rodikliai – svarbiausi Lietuvos valstybės raidos rodikliai, palyginimas su Latvijos, Estijos ir Europos Sąjungos valstybėmis, grafikai, išsamūs statistikos duomenys (skaityti išsamiau…)
 2. Raidos procesai – straipsniai apie valstybės raidai svarbius procesus (skaityti išsamiau…)
 3. Komentaras – socialinių, ekonominių ir politinių įvykių apžvalga (skaityti išsamiau…)
 4. Alternatyvos – gyvenk kitaip, alternatyvūs pasirinkimai ir kitokie sprendimai (skaityti išsamiau…)