BVP VIENAM GYVENTOJUI

Duomenys atnaujinti 2021 01 22

Duomenų šaltiniai: Eurostat, Europos komisija, Lietuvos statistikos departamentas, Statistik Estonia, Central Statistical Bureau of Latvia

Šalis / metai 2000 m. 2020 m.
Lietuva 5.230 tūkst. eur. 14.010 tūkst. eur.
Latvija 5.210 tūkst. eur. 12.510 tūkst. eur.
Estija 7.570 tūkst. eur. 15.760 tūkst. eur.

Grafike parodytas BVP pokytis vienam gyventojui Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybėse nuo 2000 metų iki esamojo laiko:

(Grafike galima pasižiūrėti kiekvieną šalį atskirai ir sulyginti su bet kuria iš jų išjungiant-įjungiant mygtukus su šalies pavadinimu grafiko apačioje, dar galima pasižiūrėti tikslius duomenis užvedus pelę arba spustelėjus ant linijos taškelio, rodiklio-datos susikirtime)

BVP vienam gyventojui Europos Sąjungos valstybėse, išsamūs eurostat duomenys nuo 2000 metų iki esamojo laiko (skaityti toliau…)  arba (atsisiųsti xls)