Gyventojų skaičiaus prognozė

Gyventojų skaičiaus prognozė 2100 metams: Lietuva – 1.680 mln, Latvija – 1.081 mln, Estija – 1.145 mln.
Gyventojų skaičiaus prognozė 2050 metams: Lietuva – 2.137 mln, Latvija – 1.395 mln, Estija – 1.256 mln.

Gyventojų skaičiaus prognozė

Grafike parodyta gyventojų skaičiaus prognozė Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybėse nuo esamojo laiko iki 2100 metų

 

Europos Sąjungos valstybių gyventojų skaičiaus prognozė, išsamūs eurostat duomenys nuo esamojo laiko iki 2100 metų (skaityti išsaniau…)  arba (atsisiųsti xls)

Duomenų šaltinis: Eurostat, Europos komisija