GYVENTOJŲ SKAIČIAUS PROGNOZĖ

Duomenys atnaujinti 2021 02 08

Duomenų šaltiniai: Eurostat, Europos komisija, Lietuvos statistikos departamentas, Statistik Estonia, Central Statistical Bureau of Latvia

Šalis / metai 2020 m. 2100 m.
Lietuva 2.793592 mln. 1.680055 mln.
Latvija 1.907094 mln. 1.081686 mln.
Estija 1.329916 mln. 1.145053 mln.

Grafike parodyta gyventojų skaičiaus prognozė Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybėse nuo esamojo laiko iki 2100 metų

(Grafike galima pasižiūrėti kiekvieną šalį atskirai ir sulyginti su bet kuria iš jų išjungiant-įjungiant mygtukus su šalies pavadinimu grafiko apačioje, dar galima pasižiūrėti tikslius duomenis užvedus pelę arba spustelėjus ant linijos taškelio, rodiklio-datos susikirtime)

 Gyventojų skaičiaus prognozė Europos Sąjungos valstybėse, išsamūs eurostat duomenys nuo esamojo laiko iki 2100 metų (skaityti toliau…)  arba (atsisiųsti xls)