KORUPCIJOS PAPLITIMO INDEKSAS

(didžiausias korupcijos paplitimo indeksas yra 0, mažiausias – 100)

Duomenys atnaujinti 2020 02 13

Duomenų šaltiniai: Eurostat, Europos komisija, Lietuvos statistikos departamentas, Statistik Estonia, Central Statistical Bureau of Latvia

Šalis / metai 2012 m. 2020 m.
Lietuva 54 60
Latvija 49 56
Estija 64  74

Grafike parodytas korupcijos paplitimo indekso pokytis Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybėse nuo 2012 metų iki esamojo laiko

(Grafike galima pasižiūrėti kiekvieną šalį atskirai ir sulyginti su bet kuria iš jų išjungiant-įjungiant mygtukus su šalies pavadinimu grafiko apačioje, dar galima pasižiūrėti tikslius duomenis užvedus pelę arba spustelėjus ant linijos taškelio, rodiklio-datos susikirtime)

Korupcijos paplitimo indeksas Europos Sąjungos valstybėse, išsamūs eurostat duomenys nuo 2012 metų iki esamojo laiko (skaityti toliau…) arba (atsisiųsti xls)