KORUPCIJOS PASEKMĖS VALSTYBEI IR VISUOMENEI

Valstybėje veikia turintis klaninių požymių darinys. Tai kai kurie korumpuoti politikai ir valstybės tarnautojai, sudarantys palankias sąlygas kai kuriems šešėliniams veikėjams, koncernams, holdingams ir trastams parazituoti valstybės bei visuomenės sąskaita ir juos dengiantys, prekiaujantys sąžine, kai kurie žurnalistai. Visa tai galima pavadinti valstybės vėžiu, vedančių į valstybės ir tautos sunaikinimą.

  • Europos komisijos (eurostat) prognozė, iki 2100 metų Lietuvoje gyvens 1.68 milijonų gyventojų (skaityti išsamiau)
  • Pagal daugeli svarbiausių socialinių-ekonominių rodiklių Lietuva yra Baltijos ir Europos Sąjungos valstybių gale.
  • Lietuva yra viena labiausiai korumpuotų šalių Europos Sąjungoje (skaityti išsamiau…)
Korupcijos žemėlapis

Korupcijos žemėlapis

Korupcijos pasekmės valstybei ir visuomenei:

  • didelė korupcija – pažeidžiamas viešasis interesas, tiesioginiai nuostoliai valstybei ir visuomenei, grobstomas valstybės biudžetas ir europos sąjungos paramos lėšos
  • šešėlinių klanų veikimas – iškreipta politinė, teisinė, ekonominė, socialinė sistema, laisva rinka, pažeista dalis politikų, pareigūnų, valstybės tarnautojų, žiniasklaidos, nepilnavertė demokratija, pažeidinėjama konstitucija, žmogaus teisės ir laisvės, silpnos socialinės garantijos
  • parazitiniai monopoliai svarbiausiose gyvenimo sferose – išnaikintas smulkus-vidutinis, šeimos verslas ir žemės ūkis, silpna konkurencija, didelės pragyvenimo kainos, mažos algos, silpna darbo rinka, didelis skurdas, socialine atskirtis, pajamų nelygybė, mažas vidutinis gyventojų sluoksnis (kuris yra valstybės pagrindas ir pamatas),  katastrofiška emigracija, didelis girtuokliavimas, didelis savižudybių skaičius.
  • stambiųjų rinkos dalyvių dominavimas – nepalankios, nesąžiningos sąlygos augintojams, perdirbėjams, gamintojams, tiekėjams ir pirkėjams, surenkamas mažesnis valstybės biudžetas, didesnė finansinė našta visuomenei, didelė valstybės skola
  • per didelė mažos, egoistinės grupės žmonių ( mažiau 0.5% ) įtaka valstybei – mažos galimybės piliečiams dalyvauti savo valstybės valdyme ir sprendimuose, piliečių nusivylimas demokratija, teisingumu, žmogiškomis vertybėmis, didelis valstybės pažeidžiamumas priešiškom jėgom, silpnas konkurencingumas tarptautinėje erdvėje

Korupcija pūdo valstybę ir visuomenę.

Korupcija pūdo valstybę ir visuomenę

Korupcija pūdo valstybę ir visuomenę