NUOLATINIAI GYVENTOJAI 1960 – 2020m.

(deklaravę gyvenamąja vietą)

Duomenys atnaujinti 2020 10 09

Duomenų šaltiniai: Eurostat, Europos komisija, Lietuvos statistikos departamentas, Statistik Estonia, Central Statistical Bureau of Latvia

Šalis / metai 1960 m. 1990 m. 2020 m.
Lietuva 2.7556 mln. 3. 6937 mln. 2.794090 mln.
Latvija 2.104128 mln. 2.6681 mln. 1.907675 mln.
Estija 1.206362 mln. 1.570 mln 1.328976 mln.

Grafike parodytas nuolatinių gyventojų pokytis Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybėse nuo 1960 metų iki esamojo laiko:

(Grafike galima pasižiūrėti kiekvieną šalį atskirai ir sulyginti su bet kuria iš jų išjungiant-įjungiant mygtukus su šalies pavadinimu grafiko apačioje, dar galima pasižiūrėti tikslius duomenis užvedus pelę arba spustelėjus ant linijos taškelio, rodiklio-datos susikirtime)

Nuolatiniai gyventojai Europos Sąjungos valstybėse (deklaravę gyvenamąją vietą), išsamūs eurostat duomenys nuo 1960 metų iki esamojo laiko (skaityti toliau…)  arba (atsisiųsti xls)