NUOLATINIAI GYVENTOJAI (deklaravę gyvenamąją vietą)

Duomenų šaltinis: Eurostat, Europos komisija, Lietuvos statistikos departamentas, Statistik Estonia, Central Statistical Bureau of Latvia
Duomenys atnaujinti 2020 07 10

Šalis / metai 1990 m. 2020 m.
Lietuva 3.693708 mln. 2.794090 mln.
Latvija 2.668140 mln. 1.907675 mln.
Estija 1.570599 mln. 1.328976 mln.

Grafike parodytas nuolatinių gyventojų pokytis Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybėse nuo 1990 metų iki esamojo laiko
(Grafike galima pasižiūrėti kiekvieną šalį atskirai ir sulyginti su bet kuria iš jų išjungiant-įjungiant mygtukus su šalies pavadinimu grafiko apačioje, dar galima pasižiūrėti tikslius duomenis užvedus pelę arba spustelėjus ant linijos taškelio, rodiklio-datos susikirtime)

Nuolatiniai gyventojai Europos Sąjungos valstybėse (deklaravę gyvenamąją vietą), išsamūs eurostat duomenys nuo 1990 metų iki esamojo laiko (skaityti išsamiau…)  arba (atsisiųsti xls)