PAJAMŲ PASISKIRSTYMO KOEFICIENTAS (socialinė atskirtis visuomenėje)

Duomenų šaltinis: Eurostat, Europos komisija
Duomenys atnaujinti 2020 09 20

Šalis / metai 2000 m. 2020 m.
Lietuva 5 6.44
Latvija 5.5 6.78
Estija 6.3 5.08

Grafike parodytas pajamų pasiskirstymo koeficiento pokytis  Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybėse nuo 2000 metų iki esamojo laiko
(Grafike galima pasižiūrėti kiekvieną šalį atskirai ir sulyginti su bet kuria iš jų išjungiant-įjungiant mygtukus su šalies pavadinimu grafiko apačioje, dar galima pasižiūrėti tikslius duomenis užvedus pelę arba spustelėjus ant linijos taškelio, rodiklio-datos susikirtime)

Pajamų pasiskirstymo koeficientas Europos Sąjungos valstybėse, išsamūs eurostat duomenys nuo 2000 metų iki esamojo laiko (skaityti išsamiau…) arba (atsisiųsti xls)