PAJAMŲ PASISKIRSTYMO  KOEFICIENTAS

(socialinė atskirtis visuomenėje)

Duomenys atnaujinti 2021 05 19

Duomenų šaltiniai: Eurostat, Europos komisija, Lietuvos statistikos departamentas, Statistik Estonia, Central Statistical Bureau of Latvia

Šalis / metai 2000 m. 2020 m.
Lietuva 5 6.44
Latvija 5.5 6.54
Estija 6.3 5.08

Grafike parodytas pajamų pasiskirstymo koeficiento pokytis Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybėse nuo 2000 metų iki esamojo laiko

(Grafike galima pasižiūrėti kiekvieną šalį atskirai ir sulyginti su bet kuria iš jų išjungiant-įjungiant mygtukus su šalies pavadinimu grafiko apačioje, dar galima pasižiūrėti tikslius duomenis užvedus pelę arba spustelėjus ant linijos taškelio, rodiklio-datos susikirtime)

Pajamų pasiskirstymo koeficientas Europos Sąjungos valstybėse, išsamūs eurostat duomenys nuo 2000 metų iki esamojo laiko (skaityti toliau…) arba (atsisiųsti xls)