PASIŪLYMAI VALSTYBĖS SISTEMOS TOBULINIMUI

Kaip padaryti valstybės valdymą efektyvesnį:

 • Seimo narys iš eilės gali būti renkamas ne daugiau nei dviem kadencijom (kaip prezidentas)
  (argumentai: rotacija reikalinga, kad neįvyktų sąstingis Seime, sumažėtų korupcijos, seimo narių pažeidimo galimybė ir partijos pastoviai atsinaujintų)
 • Seimo narys turi būti renkamas pagal ilgalaikę gyvenamąją vietą
  (argumentai: galimybė rinkėjams pažinoti renkamą seimo narį, didesnė galimybė rinkėjams kelti uždavinius ir gauti ataskaitą iš seimo nario, sumažėja galimybė išrinkti į seimą prastos reputacijos ir susikompromitavusį asmenį)
 • Nesudėtingas seimo narių atšaukimo mechanizmas
  (argumentai: galimybė lengvai atšaukti rinkėjams neatstovaujantį ir susikompromitavusi seimo narį)
 • Seimo narių skaičiaus mažinimas iki 101
  (argumentai: nuolatinių gyventojų skaičius sumažėjo 897 tūkstančiais, Seimo narių skaičius turi būti tiesiogiai priklausomas nuo gyventojų skaičiaus, daugumoje užsienio valstybių yra taikoma formulė)
Pasiūlymai valstybės sistemos tobulinimui

Pasiūlymai valstybės sistemos tobulinimui

 • Visos politinės pareigybės gali būti renkamos iš eilės ne daugiau nei dviem kadencijos
  (argumentai: rotacija reikalinga, kad neįvyktų sąstingis valstybės tarnyboje, sumažėtų korupcijos galimybė)
 • Rinkimai į seimą, savivaldybes vienmandačiai (asmenybių), išrinkti kandidatai priklausantys partijoms galėtų sudaryti koalicijas
  (argumentai: padidėtų piliečių, tikrų autoritetų galimybė dalyvauti valstybės valdyme, patys rinkimai būtų skaidresni, sumažėtų korupcijos galimybė)
 • Uždrausti bet kokią mokamą politinę reklamą, tik prisistatymas ir debatai valstybinėje televizijoje, bei radijuje ir lygus laikas kiekvienam kandidatui
  (argumentai: sumažėtų galimybė su reklamos kiekių paveikti, manipuliuoti, iškreipti rinkimų rezultatus, būtų lygios sąlygos visiems kandidatams pristatyti save ir savo programą, padidėtų rinkimų skaidrumas, sumažėtų kandidatų pažeidžiamumas nuo rėmėjų)
 • Ministerijos turi būti depolitizuotos, vadovai profesionalai, ne politinės pareigybės
  (argumentai: sumažėtų korupcijos galimybė, politikos įtaka ekonomikai, valstybė vystytųsi stabiliau, tvariau)
 • Visos valstybės įstaigos privalo viešai skelbti apie biudžeto piniginių lėšų panaudojimą ir savo darbuotojų atlyginimus
  (argumentai: padidėtų viešų lėšų naudojimo skaidrumas, sumažėtų piktnaudžiavimo tarnybos padėtimi atvejų, piliečiai galetų matyti, kaip naudojamos jų lėšos)
 • Prokūratūrų vadovai, teismo pirmininkai ir teisėjai turi būti renkami tiesiogiai, įvesti prisiekusiųjų teismą
  (argumentai: sumažėtų galimybė neteisėtai paveikti teismų rezultatus, teisinė sistema geriau atstovautų piliečius)