SKURDO RIZIKOS LYGIS

(gyvenantys žemiau skurdo ribos)

Duomenys atnaujinti 2020 12 17

Duomenų šaltiniai: Eurostat, Europos komisija, Lietuvos statistikos departamentas, Statistik Estonia, Central Statistical Bureau of Latvia

Šalis / metai 2000 m. 2020 m.
Lietuva 17 % 20.6 %
Latvija 16 % 22.9 %
Estija 18 % 21.7 %

Grafike parodytas skurdo rizikos lygio pokytis Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybėse nuo 1999 metų iki esamojo laiko

(Grafike galima pasižiūrėti kiekvieną šalį atskirai ir sulyginti su bet kuria iš jų išjungiant-įjungiant mygtukus su šalies pavadinimu grafiko apačioje, dar galima pasižiūrėti tikslius duomenis užvedus pelę arba spustelėjus ant linijos taškelio, rodiklio-datos susikirtime)

Skurdo rizikos lygis Europos Sąjungos valstybėse, išsamūs eurostat duomenys nuo 1995 metų iki esamojo laiko (skaityti toliau…) arba (atsisiųsti xls)