SKURDO RIZIKOS LYGIS (gyvenantys žemiau skurdo ribos)

Duomenų šaltinis: Eurostat, Europos komisija
Duomenys atnaujinti 2020 09 09

Šalis / metai 2000 m. 2020 m.
Lietuva 17 % 20.6 %
Latvija 16 % 22.9 %
Estija 18 % 21.7 %

Grafike parodytas skurdo rizikos lygio pokytis Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybėse nuo 2000 metų iki esamojo laiko
(Grafike galima pasižiūrėti kiekvieną šalį atskirai ir sulyginti su bet kuria iš jų išjungiant-įjungiant mygtukus su šalies pavadinimu grafiko apačioje, dar galima pasižiūrėti tikslius duomenis užvedus pelę arba spustelėjus ant linijos taškelio, rodiklio-datos susikirtime)

Skurdo rizikos lygis Europos Sąjungos valstybėse, išsamūs eurostat duomenys nuo 1995 metų iki esamojo laiko (skaityti išsamiau…) arba (atsisiųsti xls)